Sunday, November 17, 2013

Rozmowa z Macierewiczem


W śro­dę w Chicago odbylo sie spotkanie Polonii z An­to­nim Ma­cie­re­wiczem, po­słem Pra­wa i Spra­wied­li­wo­ści, przewodni­czący Par­la­men­tar­ne­go Ze­spo­łu ds. wy­jaśnie­nia przy­czyn ka­ta­stro­fy rządo­we­go sa­mo­lo­tu TU-154 w Smo­leńsku .

Zobacz rozmowe Marka Bobera z Antionin Macierieiczem.

http://www.youtube.com/watch?v=wPS-BVRjWvE#t=1546No comments:

Post a Comment